Skip to content

Akaue’anga turanga tuatau akara’anga matatio

AKAUE’ANGA TURANGA TUATAU AKARA’ANGA MATATIO

Tu’anga 12 o te Ture Nui 2020 no te Koviti-19

I teia nei te tuku nei te Teketere Ma’ata o te Marae Ora i teta’i akaue’anga turanga tuatau akara’anga matatio(akaue’anga), ki te au tangata ravarai ka tomo mai ki roto i te Kuki Airani(patete no vao ake i te patireia) koia oki:

Ra ka tae mai ei                Varaire 23 Okotopa 2020

Tu o te Pai                         Pairere

Ingoa o te Pairere             Air New Zealand

Tauranga                           Rarotonga International Airport

Kua tuku’ia teia akaue’anga no te mea kua irinaki te Teketere Ma’ata o te Marae Ora e turanga teitei to te au patete no vao ake i te patireia i te apai mai i te maki koviti-19 ma te totoa atu i te reira.

Akamou’anga Manako:(Scope)

Ka arapaki teia akaue’anga ki te au patete katoatoa ka tae mai no vao ake i te patireia e ka aere katoa te reira ki runga i te au tangata ravarai te ka noo ki roto i te au ngai tuatau akara’anga matatio tei akataka ia no te patete. Ka AKAAERE’IA te tuatau akara’anga matatio i raro ake i teia akaue’anga.

No te au patete no vao ake i te patireia:

Ka akamata te tuatau akara’anga matatio i te tuatau ka tae atu aia ki tona tauranga.

Akamata’anga o te Tuatau Akara’anga Matatio: Varaire ra 23 Okotopa 2020

Openga o te Tuatau Akara’anga Matatio: Tuatau ka akaue’ia e te Opita o te Marae Ora a te Varaire ra 6 Noema 2020.

Ka anoano ia te au tangata i roto i te tuatau akara’anga matatio kia aru i te au akaue’anga a te au opita angaanga e tae uatu ki to ratou au ngai i akataka’ia.

Te ngai tuatau akara’anga matatio o te patete:

Ka anoano ia te patete no vao ake i te patireia kia na roto i te tuatau akara’anga matatio ki te ngai i ariki ia e te patete e te au aronga opita o te Marae Ora. Mari ua me ka akaue’ia e te au opita o te Marae Ora kia akaneke ia te ngai tuatau akara’anga matatio ki te ope o te kena o te enua.

No te au patete no vao ake i te patireia e ratou tei noo ki roto i te au ngai i akataka’ia no te patete no te tuatau akara’anga matatio:

Ka anoano’ia te au tangata ravarai i roto i te ngai tuatau akara’anga matatio kia:

  1. Auraka rava e akaruke i te ngai tuatau akara’anga matatio e tae uatu ki te openga, mari ua me kua akaue’ia e te Marae ora me kare te tuanga Raverave o te Tauturu Viviki:
  2. Auraka e tamanamanata i te au ravenga akairo i te ngai tuatau akara’anga matatio(akara’anga; te reva rengarenga, te taura a te akava, te au arai):
  3. Auraka e akavaitata e 2 metera ki te pae i tetai uatu tangata ka tu mai ki te kena o te ngai tuatau akara’anga matatio:
  4. Auraka kia akatika i tetai uatu apinga kia akaruke i te ngai tuatau akara’anga matatio:
  5. Angaanga kapiti ki te au opita o te Marae Ora no te rave atu i tetai au akarakara’anga i te kopapa:
  6. Aru i te au akaue’anga takake a te au opita o te Marae Ora.

Kare tetai uatu tangata e akatika’ia kia tomo atu ki roto i te au ngai tuatau akara’anga matatio mari ua me kua akatika’ia e te Teketere Ma’ata o te Marae Ora. I te ati’anga ka kite te tangata i roto i te tuatau akara’anga matatio i tetai uatu tangata(takake mei te au opita o te Marae Ora) ka tomo mai ki roto i te ngai tuatau akara’anga matatio, ka anoano ia aia ki taniuniu viviki atu i te Marae Ora ki runga i te numero +682 54883.

Ko te au apinga mei te kai, te vai me kore te vairakau te ka apaina ia ki te ngai tuatau akara’anga matatio ka anoano ia te reira kia akaruke ia ki te kena o te ngai tuatau akara’anga matatio.

I te ati’anga ka tupu ake tetai manamanata viviki, ka anoano ia te tangata i roto i te tuatau akara’anga matatio kia taniuniu atu i te 999 ma te akakite atu ki te au akaaere e tei roto ratou i te tuatau akara’anga matatio. Ka anoano ia te au tangata i roto i te tuatau akara’anga matatio kia aru i te au akaue’anga ka oakena ia.

I te ati’anga ka tupu ake tetai au manamanata ke te ka riro i te tamanamanata i te tangata i roto i te tuatau akara’anga matatio ka anoano ia aia kia taniuniu i te Marae Ora i runga i te numero +682 54883. Ka anoano ia te au tangata i roto i te tuatau akara’anga matatio kia aru i te au akaue’anga ka oakena ia.

Ko tetai uatu tangata ka aati i teia akaue’anga ka akautunga ia aia e 12 marama i roto i te are auri me kore ka tutaki aia e $10,000. Ka rauka katoa i te akava i te tapeka i tetai uatu tangata ma te akaneke atu iaia ki tetai ngai ke me ka aati aia i teia akaue’anga

Penei ka arapaki katoa tetai akaue’anga ke ki runga iaia.