I te tuatau e rapakau ia’ai koe

TOOU NGATEITEI

Kia akangateitei ua ia rai koe i te au taime katoatoa.  Pera katoa oki taau peu tupuna, toou irinakianga e te akonoanga e pera katoa toou tikaanga ki te au mea muna naau rai

RAPAKAU ANGA TAU

Kare tetai uatu tangata e tikaia kia kopae iakoe no tetai uatu tumu, maro iakoe kia raveia tetai tumuanga tei kore koe i akatika, me kare rave i tetai uatu tei kore i akatika ia e koe.

ORAANGA TURANGATU E TE IRINAKIKORE KI TETAI

Ko te au angaanga, kia tauturu tei reira iakoe i toou oraanga turangatu e te irinakikore ki tetai

TURANGA TAU

Toou tikaanga ki te rapakauanga tau. Ko te au tangata te ka rapakau e te akono iakoe, ka anganga kapiti ratou noou.

AKAKITE ANGA

E tikaanga toou kia akarongoia mai, kia marama e kia rauka iakoe te marama i te au mea te ka akakite ia mai kiakoe.  Me anoanoia, e ka rauka mai, ka tukuia mai tetai tangata uri reo kiakoe.

AKAMARAMA ANGA

E tikaanga toou kia akakite e kia akamarama iatu toou turanga maki mate akakite katoa atu I te au ikianga tei tau ki toou turanga.  Teia au akamarama anga mei te tuatau taau ka tiaki koe, te akapou anga maoni, te au meitaki o te rapakau, te au manamanata o teia au rapakau.  Ka tikaia koe kia ui i tetai uatu uianga ei tauturu iakoe kia marama tikai koe.

TAAU IKIANGA

Tei iakoe rai te ikianga.  Ka rauka iakoe I te patoi me kare, taui I toou manako I tetai uatu taime

TAUTURU

E tikaanga toou kia apai mai i tetai tangata ei turuturu iakoe i te maata anga o te tuatau.

APIIANGA E TE KIMI KITE

Ko teia au akakiteanga i runga nei, ka tau katoa i te tuatau apiianga e te kimi kite.

AKAAPAANGA

Ka tikaiia te akaapa – na teia e rauka ei I te akameitaki atu I te angaanga I te tuatau ki mua. Kia rauka ngoia ua iakoe I te tuku atu I taau akaapaanga, e kia kore teia e riro ei takingakino I toou rapakauanga ia.

No te akakitekite I te tikaanga e te meitaki o te tangata maki

English

When receiving health services

RESPECT

You should always be treated with respect.  This includes respect for your culture, values and beliefs as well as your right to personal privacy.

FAIR TREATMENT

No one should discriminate against you, pressure you into something you do not want to do or take advantage of you in any way.

DIGNITY AND INDEPENDENCE

Services should support you to live a dignified, independent life.

PROPER STANDARDS

You have the right to be treated with care and skill and to receive services that reflect your needs.  All those involved in your care should work together for you.

COMMUNICATIONS

You have the right to be listened to, understood and receive information in whatever way you need.  When it is necessary and practical, an interpreter should be available.

INFORMATION

You have the right to have your condition explained and be told what your choices are.  This includes how long you may have to wait, an estimate of costs and likely benefits and side effects.  You can ask any questions to help you to be fully informed.

IT’S YOUR DECISION

It is up to you to decide.  You can say No or change your mind at any time.

SUPPORT

You have the right to have someone with you to give you support in most circumstances.

TEACHING AND RESEARCH

All these rights also apply when taking part in teaching and research.

COMPLAINTS

It is OK to complain, your complaints help improve the health service.  It must be made easy for you to make a complaint, and it must not have an adverse effect on the way you are treated.

In the interest of patient rights and safety