Skip to content

E ta’i tangata i tuku’ia ki roto i te tuātau ‘ākara’anga matatio i tona ‘a’ati’anga i te ture

Kua akaue’ia tēta’i vaine Rarotonga kia tomo ki roto i te tuātau ‘ākara’anga matatio i muri ake i te mou’anga ‘aia i tēta’i nga paeketi ‘ava’ava nō ko i tāna tā’iti(nephew) tei oki mai nā runga i te pa’īrere o nana’i.

Kua ‘akakite te Teketere ō te Marae Ora a Dr Aumea Herman e, I mua ake ka tere ei, e ‘ōronga ‘ia ana tēta’i au peapa Ui’anga ē te Pa’u’anga ma te Peapa ‘Akaue’anga Tuātau ‘Ākara’anga Matatio ki te au pātete ka tere atu ki Rarotonga. Kua ‘akataka meitaki ‘ia ki roto i teia ngā peapa te au ‘akaue’anga o te ture nō runga i te Tuātau ‘Ākara’anga Matatio.

I te tuātau e tae ei ki te ‘enua e ‘ōronga ‘ia ana tēta’i peapa Ui’anga ē te Pa’u’anga ki te au ngutu’are tātaki ta’i.

I te nēti pāruru maki ē te tamāroa e ‘akaruke rā i te Ngāi ‘akatō’anga pa’īrere nō te ‘apai atu iā’ia ki tōna ngutu’are, kua ‘akamārama iātu ki āia  e kāre rava tēta’i pākau e ‘akaruke iāia māri ua me pou tōna rua ‘epetoma ki roto i te Tuātau ‘Ākara’anga Matatio.

Kua ‘ōronga ‘ia te au ‘akaue’anga nō te Tuātau ‘Ākara’anga Matatio i nana’i.

Noātu e ‘iti te ‘arapaki’anga kino ki te ora’anga tangata i teia ‘ati’anga ināra e au rāvenga pāruru pu’apinga teia nō te pāruru i te ‘iti tangata.

Kua ‘akaketaketa aka’ōu Te Marae Ora i te au ture nō te Tuātau ‘Ākara’anga Matatio i te mea ko rātou teia e arataki nei i te tu’anga ā te kavamani i te pāruru ia tātou mei te Koviti-19.

Kāre e ‘akatika’ia i te ‘āmiri i tēta’i uātu o te aronga i roto i te Tuātau ‘Ākara’anga Matatio e no’o ara ki to rātou ngāi no’o’anga i ‘akataka’ia ē te reva rengarenga. Kua kite te au ‘arataki ō te au Puna i te au tangata i roto i to rātou ‘ōire tei roto i te Tuātau ‘Ākara’anga Matatio.  Ka ‘akatika’ia te kai e tēta’i au pākau ke, e pera te mō’ina vai kia ‘akaruke ‘ia ki runga i te ngāi e no’o ara te au tangata i roto i te Tuātau ‘Ākara’anga Matatio māri ra kia riro na rātou rāi te reira e tiki me ‘akaruke te tangata i ‘apai mai i te pākau. Kāre te tīta me kore te au ‘apinga ‘a’ao – tēta’i ‘ākara’anga mei te mō’ina vai e ‘akaruke i te ngutu’are me kāre e tika’anga mei ko i tēta’i tangata ‘anga’anga o te Marae Ora, māri ua me kua pāpu te ‘ākara’anga o te mero kōpapa no te Koviti-19 e kāre i tu’ia, e pēra kua taeria te 14 rā o te Tuātau ‘Ākara’anga Matatio e kua mako te ‘ākara’anga kopapa ‘openga.

Mei te 122 tangata i tuku iātu ki roto i te Tuātau ‘Ākara’anga Matatio i Rarotonga nei tei tae mai nō runga i te ngā pāirere i tō ‘openga mai. A teia Varaire ki mua e 82 tangata mei roto mai i te pupu mua e irinaki’ ia nei e ka tuku iātu kia vao i muri ake i te 14 rā ia rātou i roto i te Tuātau ‘Ākara’anga Matatio, e pera e rua ‘Ākara’anga o te mero kōpapa kāre e koviti 19 e te peapa akapāpu kāre e maki.

Na roto i teia ‘a’ati’anga ture i tupu akenei te ‘ākara ‘aka’ōu nei te Marae Ora e tēta’i au aronga ‘anga’anga o te kavamani i te au taka’inga nō te Tuātau ‘Ākara’anga Matatio nō te kimi atu i tēta’i au ravenga nō te ‘aka’iti mai i te ‘arapaki’anga kino ki te kātoatoa.

E mānganui te au tuatua matangi ‘ua e ‘aere nei no runga i te aronga e ‘a’ati nei i te ture no te Tuātau ‘Ākara’anga Matatio. Kua rīpoti pouroa ‘ia te reira ki te Marae ora e kua ‘ākara matatio iātu te reira e kua akapāpu ‘ia mai e au tuatua tārevakē te reira. Kāre te tuatua matangi ‘ua i te mea meitaki māri ra e mea kino te reira. Ināra, me kua pāpu tikāi iākoe e kua ‘a’ati tēta’i tangata i tona ‘akaue’anga no runga i tōna Tuātau ‘Ākara’anga Matatio me kore kua ‘irinaki koe e kua inangaro tauturu tēta’i tangata i roto i te Tuātau ‘Ākara’anga Matatio, e pati’anga teia kia tāniuniu atu koe i te Veka o te Marae Ora ko Jaewynn i runga i te 55486, me kore e pata(text), me kore e tuku atu i tēta’i karere muna ki āia.

Pati’anga ‘auraka e ripōti i te tuatua ‘akarongo taringa ‘ua no te mea ka ‘ākara matatio ia teia au manamanata e ka pati ia ki ā koe kia ‘oronga mai i tēta’i ‘akapāpu’anga.

E ‘akama’ara katoa e nō tātou teia ‘iti tangata, e ‘āka ‘anga’anga ta rātou i nā roto mai i tae mai ei rātou ki te kainga e ko ta rātou ua i inangaro kia āru i te ture nō te Tuātau ‘Ākara’anga Matatio e kia ‘ora mai rātou ki vao kia rauka ia rātou i te ‘aere ki ta rātou ngāi ka inangaro.

Mē e ui’anga tā te kātoatoa nō runga i te au taka’inga nō te Tuātau ‘Ākara’anga Matatio i roto i to rātou ‘ōire e tāniuniu atu i te au aremaki ‘iti i runga i te numero 0800. Me kore tāniuniu atu i te Healthline i runga i te 20 066, 0800-1800, 0800-1801.

No tēta’i au tuatua ‘ōu e ‘ātoro atu i te www.covid19.gov.ck