Skip to content

Na roto i te ārukore i te ‘akaue’anga kua tupu ‘aka’ōu te manamanata

Kua ‘a’ati atu tēta’i ngā tokorua tei ‘oki mai nā runga i te pāirere ō te Varaire ra 4 ō Tepetema i te ‘akaue’anga kia rāua nō te Tuātau ‘Ākara’anga Matatio. Kua tupu teia manamanata i teia rā nā roto i te pati’anga i te aronga ‘anga’anga ō te Vodafone kia aere mai ki tō rāua ngutu’are i Nikao i te ma’ani i tā rāua Moana TV tei tāmanako’ia e kua makimaki.

Kua ‘akakite te Teketere Ma’ata ō te Marae Ora a Dr Aumea Herman e, “Taitaiā tikāi toku ngākau i teia i tupu i teia rā. Kua oronga ia ki te au pātete kātoatoa tēta’i kopi ō te Peapa ‘Akaue’anga nō te Tuātau ‘Ākara’anga Matatio mei ko i te Ngai ‘Akatō’anga Pāirere ō ‘Ākarāna. Takataka ua te ‘Akaue’anga: Kāre te au tangata i roto i te Tuātau ‘Ākara’anga Matatio e ‘akatika’ia i te ‘āriki i tēta’i uātu tangata kia tomo atu ki roto i to rātou ngāi i ‘akataka’ia nō te Tuātau ‘Ākara’anga Matatio. E ngā metua teia i roto i te ‘ōire tei tāmanako’ia e kāre rāua e ‘a’ati i te ‘Akaue’anga nō te Tuātau ‘Ākara’anga Matatio nō reira kāre i tukuna’ia ana tēta’i tiaki tūtaka nō rāua e 24/7. Ināra i teia nei kua ‘akatano’ia te reira.”

Ko te mea pu’apinga, e ‘iti ua te arapaki’anga kino ki te aronga ‘anga’anga nō te tū ‘anga i te maki Koviti-19. Kua ‘ākara ia ana te mero topata kōpapa ō teia tokorua e kua oki mai to rāua ‘ākara’anga i roto i teia ngā epetoma i aere ia mai e kāre e koviti e kua ‘akara ‘openga ‘ia raua i teia Paraparau i topa. Kare e ‘amiri’anga i tupu ki rotopu i te aronga ‘anga’anga ē te ngā pū ngutu’are.

Te inangaro nei au i te ‘akameitaki i te ngā tangata ‘anga’anga ō te Vodafone nō tei viviki rāua i te kimi mārama nō runga i teia manamanata, i tō rāua ‘akarongo’anga e koi ‘oki ua mai ara teia ngā tangata nō Nūti Reni i kite ei rāua e tei roto rāua i te tu’anga “reva rengarenga” nō te Tuātau ‘Ākara’anga Matatio, nō reira kua tāniuniu atu rāua i to rāua pū nō tēta’i ‘akamāramarama’anga. Ko te mea taitaiā kāre raua i kite ana i te reva i te pae mata’ara i tō rāua tomo atu’anga ki roto i te ‘āua ngutu’are.

Kua ‘oronga atu to rāua pū i te kārere tau kia āru rāua e kua ‘akaue atu kia no’o rāua ki roto i to rāua mōtokā i te tiāki kia tae atu tēta’i tangata ‘anga’anga nō te Pāruru Maki.

I teia ‘ati’anga tei roto teia ngā tangata ‘anga’anga i tēta’i ngāi i ‘akataka’ia nō to rāua Tuātau ‘Ākara’anga Matatio e kua oki mai tō rāua ‘ākara’anga topata mero kōpapa e kāre ō rāua maki Koviti-19 e ka tukuna iātu raua ki va’o i teia a’ia’i.

Te ‘anga’anga kāpiti nei te Marae Ora ki te ‘Akinanga o te Ture e te ‘Akavā nō te ‘ākara ‘aka’ōu i te au ‘akakitekite’anga tei ‘ātui ki teia ‘a’ati’anga ‘akaue’anga i teia rā ma te manamanata katoa i tupu i tēta’i ngā rā akenei ki Tītīkāveka.

“Kua riro teia ngā ‘a’ati’anga ‘akaue’anga i tupu i roto i teia tuātau poto i te ‘akakino i teia ‘akano’ono’o’anga. E turanga taitaiā teia ki te Marae Ora e te au Tu’anga Raverave no to tātou Kena Pātireia e pēra te ‘Akavā e ‘anga’anga pakari nei i te rapu’anga kia oki meitaki mai to tātou ‘iti tangata ki te ipukarea. Kua ‘akano’o ‘ia te ture nō te Tuātau ‘Ākara’anga Matatio ei pāruru i te kātoatoa kia kore e tu’ia ē te Koviti-19 e pera ei meitaki rāi no te kātoatoa.

E 69 au ‘ākara’anga topata mero kopapa i oki mai nō Nūti Reni i teia Varaire i topa e kua kitea mai i teia popongi e kāre e tangata i tu’ia ē te Koviti-19.

E 122 tangata e na roto nei i te Tuātau ‘Ākara’anga Matatio i Rarotonga nei tei na runga mai i te ngā pāirere ‘openga i tae mai. I teia Varaire e 82 tangata mei roto mai i te pupu mua e irinaki ‘ia nei e ka tuku iātu kia vao i muri ake i te 14 rā ia rātou i roto i te Tuātau ‘Ākara’anga Matatio, e pera e rua ‘Ākara’anga o te mero kōpapa kāre e koviti 19 e te peapa akapāpu kāre e maki.

I teia ‘ati’anga te tapapa nei mātou mei tēta’i 20 tangata ka ‘oki mai na runga i te pāirere a teia-p Varaire.

Mē e ui’anga tā te kātoatoa nō runga i te au taka’inga nō te Tuātau ‘Ākara’anga Matatio i roto i to rātou ‘ōire e tāniuniu atu i te au aremaki ‘iti i runga i te numero 0800. Me kore tāniuniu atu i te Healthline i runga i te 20 066, 0800-1800, 0800-1801.

No tēta’i au tuatua ‘ōu e ‘ātoro atu i te www.covid19.gov.ck