Resources

Akaue’anga turanga tuatau akara’anga matatio

I teia nei te tuku nei te Teketere Ma’ata o te Marae Ora i teta’i akaue’anga turanga tuatau akara’anga matatio, ki te au tangata ravarai ka tomo mai ki roto i te Kuki Airani(patete no vao ake i te patireia) koia oki te Varaire 23 Okotopa 2020.

Pink October – Breast Cancer Awareness

Ensuring our women have continued access to breast examination services is still top of mind for the Cook Islands Breast Cancer Foundation and Te Marae Ora.

Need more information?