Resources

Akaue’anga turanga tuatau akara’anga matatio

I teia nei te tuku nei te Teketere Ma’ata o te Marae Ora i teta’i akaue’anga turanga tuatau akara’anga matatio, ki te au tangata ravarai ka tomo mai ki roto i te Kuki Airani(patete no vao ake i te patireia) koia oki te Varaire 23 Okotopa 2020.

Read More

Need more information?